Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Celem pracy było wykazanie czy czysty poli(chlorek winylu) poddany wstępnemu działaniu strumienia elektronów jest podatny na biodeteriorację w glebie kompostowej. Materiałem badawczym był czysty poli( chlorek winylu) poddany działaniu strumienia elektronów i umieszczony w glebie kompostowej na okres ośmiu miesięcy. Wykazano, iż dominującą mikroflorę glebową stanowią bakterie z rodzaju Bacillus oraz grzyby strzępkowe z rodzaju Penicillium,. Najwyraźniej efekt degradacji odnotowano na powierzchni folii po wstępnym działaniu strumienia elektronów. Zmiany powierzchni obserwowano przy użyciu mikroskopu z podwójnym odbiciem światła spolaryzowanego.
The aim of this work was demonstration if pure PVC after preliminary electron flux is susceptible to biodeterioration in soil. The experimental materiał was pure PVC after the application of the electron flux and placed in the unsterile soil for eight months. It showed, that prevailing microflora were Bacillus and Penicillium strains. The strongest effect of degradation on polymer surface after preliminary action of electron flux was noticed. The surface polymer changes by the application the microscope with double polarized light reflection were observed.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

czysty poli (chlorek winylu) - biodeterioracja, gleba kompostowa, czysty poli (chlorek winylu) - działanie strumienia elektronów, pure poly (vinyl chloride) - biodeterioration, compost soil, pure poly (vinyl chloride) - electron beam action

Cytowanie

Terkiewicz P., Żakowska Z., Kuberski S., Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 105-107, ISSN 0473-7733.