Od „Mafii Kwiatowej” do „Łowców Detali” – popularyzacja dziedzictwa architektonicznego na przykładzie inicjatywy „Łódzki detal”

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybór narzędzi z zakresu animacji kultury i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego, stosowanych w ramach inicjatywy „Łódzki detal”. Omówiono motywy i okoliczności ich zastosowania oraz wnioski płynące z czterech lat realizacji inicjatywy wśród mieszkańców Łodzi.
The aim of this essay is to discribe methods of heritage education and cultural animation that are provided by „Łódzki detal” (Łódź in detail). From aleatorical guided tours and fi ctional workshops to questings, games and celebrations – the paper brings to readers a variety of examples and conclusions.

Opis

Słowa kluczowe

heritage education, culture animation, history of architecture, popularyzacja dziedzictwa, animacja kultury, historia architektury

Cytowanie

Nowakowska M., Od „Mafii Kwiatowej” do „Łowców Detali” – popularyzacja dziedzictwa architektonicznego na przykładzie inicjatywy „Łódzki detal”. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 31-42, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.3.

Kolekcje