Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod obliczeniowych dla przekształceń dyskretnych są efektywność obliczeniowa równa rzędem znanym metodom szybkim wyznaczania transformat liniowych oraz ich wspólna i uniwersalna postać pozwalająca na obliczanie wielu różnych przekształceń przy pomocy jednolitej, regularnej i szybkiej zarazem struktury grafowej. Cecha ta sprawia, że przedstawione algorytmy mogą stanowić bazę konstrukcji efektywnych implementacji neuronowych metod optymalizacji dla różnorodnych, praktycznych problemów optymalizacyjnych, co zostało zademonstrowane na przykładzie zadania kompresji obrazów.
The monograph presents fast unified algorithms for computation of one and two-dimensional discrete linear transforms along with their neural realizations. The main distinguishing features of the presented algorithms among other methods for discrete transforms calculations are computational effectiveness along with universality and common computational structure. This allows for the calculation of many different types of discrete linear transforms using fast, regular and uniform data flow graphs thus making the presented algorithms a well-suited basis for the construction of effective implementations of neural optimization methods for various practical optimization problems, what is demonstrated on the example of the image compression task.

Opis

Słowa kluczowe

przekształcenia dyskretne, algorytm kompresji stratnej, kompresja obrazów, dyskretne przekształcenia liniowe, discrete transforms, lossy compression algorithm, image compression, discrete linear transformations

Cytowanie

Stokfiszewski K., Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2389, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66741-31-7, doi: 10.34658/9788366741317.