Porównanie wybranych właściwości użytkowych ściernic ze spoiwem żywicznym do przecinania węglików spiekanych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W procesach przecinania ściernicowego istotna jest efektywność ekonomiczna w przypadku obróbki zgrubnej, ale również wpływ tych operacji na stan warstwy wierzchniej przedmiotów po obróbce dokładnej. Niniejsze opracowanie zawiera sposób i wyniki porównania właściwości użytkowych dwóch przykładowych ściernic diamentowych. Ocenę tych właściwości zrealizowano mierząc składową styczną siły w procesie, wydajność właściwą, przyrost temperatury przedmiotu oraz chropowatość powierzchni po przecinaniu. Na tej podstawie rekomendowano korzystniejsze narzędzie do zastosowań praktycznych.
Economic efficiency is important for roughing in cutting processes, but also important is their impact on the state of the surface layer after finishing treatment. The present publication contains the description of both the method and results of comparison properties of two diamond wheels. The assessment of the wheels was carried out by measuring the component of process tangential force, specific process efficiency, workpiece temperature increment and surface roughness after treatment. Following these findings, a more useful, reliable tool was recommended for practical uses.

Opis

Słowa kluczowe

ściernica, proces przecinania ściernicowego, obróbka zgubna, ściernice diamentowe, spoiwo żywiczne, węgliki spiekane, przycinanie węglików spiekanych

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.58-61, sum.