Congestion control in connection-oriented data transmission networks

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In this paper formal, control-theoretic methods are applied to design an efficient congestion control algorithm for modern connection-oriented data transmission networks. The design is based on the principles of discrete-time sliding-mode control and linear-quadratic optimal control. The asymptotic stability of the closed-loop system with the designed controller implemented is demonstrated, and the conditions for achieving the maximum throughput in the networks are defined.
W pracy zaprojektowano nowy algorytm sterowania przepływem danych dla połączeniowych sieci teleinformatycznych. Do tego celu wykorzystano zaawansowane metody teorii sterowania - dyskretne sterowanie ślizgowe oraz dyskretne sterowanie optymalne z kwadratowym wskaźnikiem jakości. Pokazano, że zaproponowany algorytm pozwala wyeliminować ryzyko gubienia danych przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu dostępnego pasma.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.117 s.5-12 streszcz.