Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

termiczne przekształcanie odpadów medycznych, termiczne przekształcanie odpadów weterynaryjnych, emisja zanieczyszczeń podczas spalania odpadów medycznych, thermal treatment of medical waste, thermal processing of veterinary waste, emission of pollutants during the incineration of medical waste

Cytowanie

Wielgosiński G., Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych. W: Gospodarka odpadami medycznymi, Wielgosiński G. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 27-45, ISBN 83-86492-23-6.