Biblioteka z wyobraźnią

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Biblioteka Politechniki Łódzkiej postanowiła zmienić wnętrza swojego zabytkowego budynku. 9 października 2015 roku ogłoszono Konkurs „Biblioteka z wyobraźnią” na aranżację przestrzeni użytkowej na dwóch piętrach Biblioteki Głównej. Zaadresowano go do studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu zagospodarowania i aranżacji wnętrz na dwóch piętrach Biblioteki, a celem planowanych zmian była reorganizacja przestrzeni bibliotecznej w sposób jak najbardziej zachęcający użytkowników do korzystania z pomieszczeń, zasobów i usług oferowanych przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej. Projekty miały przewidywać realizację tradycyjnych funkcji biblioteki (magazynowania i udostępniania zbiorów i świadczenia usług), ale także dopuszczały nowe funkcje i usługi - jeśli byłyby one uzasadnione potrzebami użytkowników i nie stały w sprzeczności z rolą, którą Biblioteka Politechniki Łódzkiej spełnia w strukturze uczelni.[...]

Opis

Projekt graficzny i opracowanie: Szczepaniak, Jolanta
Zdjęcia: Szczepaniak, Jolanta
Zawiera: zdjęcia ze zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej
Zawiera: grafiki projektowe na podstawie prac dostarczonych przez studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Teksty: opisy prac konkursowych studentów przez nich samych

Słowa kluczowe

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, aranżacja wnętrz, budynki zabytkowe, interior design, historic buildings, Lodz University of Technology Library

Cytowanie

Szczepaniak J. (red.), Skubała E. (red.), Biblioteka z wyobraźnią., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN 978-83-7283-977-0, doi: 10.34658/9788372839770.