Projektowanie włóknistych wyrobów nietkanych przeznaczonych na warstwy przeciwuderzeniowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P- 374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taką ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu. dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
As the results of dissertation it has been developed a nonwovens fibrous materiał with spatial structure, designed for schock absorbing layers in impact protectors used in sports protective equipment. In this materiał, it was used the pro-eco coir rich in lignin and the binding agent - the water dispersion of ethylvinyl acetate copolymer with porogenic addition. The developed materiał has been registered at the Polish Patent Office in 2005 as the invention project no. P-374168. The measuring of damping ability of the tested samples was carried out with the use of newly designed test stand of Drop Tower type. An innovatory method of damping ability estimation with use of pressure sensors Pressurex Film was also proposed. The procedure of testing includes the possibility of comparing the test results with selected criteria approved in biomechanics literature to define the level of human injury tolerance.

Opis

Słowa kluczowe

materiał włóknisty, włóknisty wyrób nietkany, włókno kokosowe, Impactex, folia Pressurex, odzież ochronna, ochraniacze przeciwuderzeniowe, urządzenie zrzutowe, badanie laboratoryjne, nonwovens fibrous material, nonwovens fibrous product, coir, Pressurex Film, protective clothing, schock absorbing protectors, drop tower type, laboratory test

Cytowanie

Maklewska E., Projektowanie włóknistych wyrobów nietkanych przeznaczonych na warstwy przeciwuderzeniowe. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 91-105, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.91-105.