Kształcenie studentów architektury i urbanistyki w zakresie technik cyfrowych. Doświadczenia w pracy dydaktycznej - spostrzeżenia, analiza, refleksje

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł ma na celu zestawienie alternatywnych i tradycyjnych metod nauczania oraz porównanie ich efektów. W celu przybliżenia tematyki, dokonania analiz porównawczych oraz wyciągnięcia wniosków zostały opisane konkretne przykłady zrealizowanych projektów w ramach czterech wybranych metod dydaktycznych. Opisane projekty studenckie zostały przeprowadzone w Zespole Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Na podstawie analizy przebiegu i wyników projektów autorka ocenia ich przydatność w odniesieniu do założonych efektów kształcenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej i związanej z nim konieczności ciągłego uaktualniania programu nauczania.
The paper is based on the author's pedagogical experience in the Institute of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz. It addresses pedagogical methods for teaching/learning of design in a changing and challenging educational setting. The impact of the Bologna Process and implementation of the Bloom's taxonomy on the assessments' requirements is stressed. The results of students' selected semester projects and workshops are presented, and methods of teaching are discussed. Various modes of teaching applied in the projects are presented, including group work, workshop and problem based learning as compared to instructional courses. On the basis of the analytical, systematic overview of teaching experiences and approaches the paper concludes with posing some questions concerning the best methods to achieve intellectually satisfying results of high quality. Nowadays architects and designers are challenged by constantly evolving technology and, in consequence, are provoked to explore undiscovered domains. Moreover, the best known masterpieces of contemporary architects would be not possible without advanced information technology. As a result, it evokes constant challenges and requirements of the education process.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura, 2011, z.1 (nr 1101) s.79-91 sum.