Dekstran i jego pochodne w inżynierii tkanek miękkich – opatrunki do leczenia ran trudno gojących się.

Brak miniatury

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Faculty of Chemistry. Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

chemia, technologia chemiczna, opatrunki, inżynieria tkanek miekkich, dekstran, chemistry, chemical technology, dressing

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 1(3)/2016, str. 32-37