Tekstylia o działaniu profilaktycznym w odniesieniu do uszkodzeń skór

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The dissertation presents research on application of designed and produced fabrics characterised by a specific distribution of hydrophobic and hydrophilic fibres in their structure and by their varied contact with the user’s skin (from the point of view of the degree of fabrics surface complexity). The fabrics mentioned were applied for bed sheets usage in the hospital conditions by long-term immobile persons at risk of bedsores formation. The preventive effect of the fabrics was analysed in the aspect of external and internal factors taken into consideration in bedsores etiology. In range of external factors was carried out model testing of the heat and moisture transport by fabrics in simulated conditions of bed sheets usage. Additionally, in range of internal factors was carried out changes of local blood flow in a place under high risk of bedsores formation in conditions of long-term immobility. For this purpose the impedance plethysmography method was applied to detect changes in blood flow in local vascular system.
W pracy badano zastosowanie zaprojektowanych i wytworzonych tkanin, charakteryzujących się specyficznym rozmieszczeniem w ich strukturze włókien o charakterze hydrofobowym i hydrofilowym oraz zróżnicowanym ich kontaktem ze skórą użytkownika (ze względu na stopień rozbudowania powierzchni tkanin). Wymienione tkaniny zostały zastosowane jako prześcieradła do użytkowania w warunkach szpitalnych przez osoby przewlekle unieruchomione, zagrożone powstaniem odleżynowych uszkodzeń skóry. Efekt ich profilaktycznego oddziaływania, w odniesieniu do odleżynowych uszkodzeń skóry, przeanalizowano w aspekcie etiologii powstawania odleżyn, skupiając się na tzw. czynnikach zewnętrznych oraz wewnętrznych. W zakresie oddziaływań zewnętrznych badano wpływ zastosowanych tkanin prześcieradłowych, na eksponowany w zakresie tych oddziaływa , transport strumienia ciepła i wilgoci od ciała pacjenta na zewnątrz - w układzie modelowym. W zakresie uwarunkowań wewnętrznych, badano zaburzenia przepływu krwi w obszarach ciała pacjenta najbardziej narażonych na powstawanie odleżynowych uszkodzeń skóry, stosując metodę pletyzmografii impedancyjnej.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2009 z.65 s.33-52 sum.