Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej tematyki oraz prowadzą do negatywnych doświadczeń zatrudnionych. Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a faktycznymi zachowaniami w procesie kierowania skłania ich podwładnych do zmiany pracodawcy. Na podstawie odpowiedzi respondentów należy stwierdzić, iż na etapie procesów rekrutacyjnych, występują nieprawidłowości w ocenie kompetencji przywódczych kandydatów. Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracowników dotyczących konieczności podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych oraz zwrócenie uwagi na cechy osobowościowe, które predysponują do pełnienia roli przywódcy w przedsiębiorstwie oraz wpływają na dynamikę karier zawodowych. Wyniki badań empirycznych potwierdzają zależność pomiędzy występowaniem pewnej gamy cech osobowościowych a ścieżkami karier pracowniczych.
The aim of the study was to investigate employees views on their line managers leadership skills. The role of first line managers as strategie leaders in an organisation ensuring successful implementation of high performance culture. The paper draws attention on leadership skills of first line managers' as leaders in high-tech companies. The research showed, that the meaning of leadership skills was marginalized. Organisations definitly need to the change their approach to this issue.

Opis

Słowa kluczowe

organizacja i zarządzanie

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 61, Nr 1202, 2015, s. 35-48