Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Łódzka.

Abstrakt

Opis

Brak dostępu do wersji elektronicznej rozdziału: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski a wybrane zagadnienia i treści e-podręcznika, Małgorzata Bartoszewicz, str. 49-67
Brak dostępu do wersji elektronicznej rozdziału: Śpiewająco o truciznach, Grzegorz Krzyśko, str. 68-79

Słowa kluczowe

ochrona środowiska, chromatografia, elektrochemia, studia z zakresu ochrony środowiska, kształcenie na kierunku ochrona środowiska, GIS

Cytowanie

Krystek J., Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej - Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-755-4.