Mikroorganizmy a rozkład i korozja mikrobiologiczna

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

mikroorganizmy - konferencje, korozja mikrobiologiczna - konferencje, microorganisms - conferences, microbial corrosion - conferences

Cytowanie

Libudzisz Z., Mikroorganizmy a rozkład i korozja mikrobiologiczna. W: I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2000, s. 6-9.