Layer of protection analysis for the process industries

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi

Abstrakt

Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga stosowania coraz doskonalszych technik i metod. Monografia ta dotyczy jednej z takich metod, zwanej Analizą Warstw Zabezpieczeń (LOPA). Jest to półilościowa metoda oceny ryzyka, w której dokonuje się sprawdzenia, czy istniejące zabezpieczenia spełniają wszystkie wymogi w zakresie kryteriów akceptacji ryzyka. W niniejszej pracy LOPA jest rozważana nie jako proste narzędzie analityczne ale jako integralna część procesu zarządzania ryzykiem, stanowiąca podstawę procesu podejmowania decyzji w zakresie bezpiecznego prowadzenia operacji procesowych. Zadanie to jest rozwiązywane poprzez ustalanie relacji między występującymi zagrożeniami a stosowanymi warstwami zabezpieczeń. Relacje w ujęciu tej książki reprezentuje poziom ryzyka.[...]
[...] In this work, LOP A is considered not as a simple tool or method but it is seen as a process that is part of the overall risk management program. LOP A process provides the necessary data for the decision making process, which can be used by managers for safe operation of the chemical process and for authorities to verify whether safety assurance is being fulfilled. Therefore the aim of that process is quite precisely determined.[...]

Opis

Słowa kluczowe

ryzyko przemysłowe, ryzyko przemysłowe - zarządzanie, zarządzanie ryzykiem - podejmowanie decyzji, technologia - ocena ryzyka, procesy chemiczne - środki bezpieczeństwa, analiza warstw zabezpieczeń, industrial risk, industrial risk - management, risk management - decision making, technology - risk assessment, chemical processes - safety measures, layer of protection analysis, LOPA

Cytowanie

Markowski Adam S., Layer of protection analysis for the process industries., Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, Łódź 2006, ISBN 83-86492-36-8.