Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - analiza wybranych wyników badań

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł stanowi pogłębioną analizę badań własnych przeprowadzonych na grupie 2000 pracodawców regionu łódzkiego. Opracowanie dotyczy aspektów wypełniania obowiązków ciążących na kadrze kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania jednocześnie roli służby bhp oraz funkcji najwyższego kierownictwa w ujęciu systemowym. Analiza pozwoli wskazać punkty problemowe w obszarze wiedzy i kompetencji kadr zarządzających.
The article is a detailed analysis of their own research carried out on a group of 2,000 employers in the region of Lodz. The analysis focuses on the fulfillment of the obligations imposed on management of safety and health, with a particular focus at the same time fulfilling the role of health and safety professionals and top management functions in terms of the system. The analysis will identify points of concern in the area of knowledge and competence of managers.

Opis

Słowa kluczowe

kadra kierownicza, bezpieczeństwo i higiena pracy, wyniki badań, managerial staff, health and safety at work, research results

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.50 s.211-221 sum.