The practice of evaluation of the structural funds’ interventions in the public sector in Poland

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The Article presents the findings of the research on the development of evaluation practice and evaluation capacity in Polish administration (mainly regional and local). The main research question is whether the realization of the Structural Funds’ interventions may contribute to the development of durable and mature evaluation culture in Polish public sector.

Opis

Słowa kluczowe

Sektor publiczny, Polska, fundusze strukturalne, public sector, Poland, structural funds

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 63, Nr 1207, 2016, s.71-87