Study of degradation processes in engineering materials using X-ray (micro)tomography and dedicated volumetric image processing and analysis.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

This dissertation presents new experimental and computing methodologies to study different degradation processes in engineering materials. This has been done thanks to the unique use of X-ray tomography and the development of new image processing and analysis strategies.
Niniejsza rozprawa habilitacyjna przedstawia nowe metody eksperymentalne i obliczeniowe stosowane do badania stopnia degradacji materiałów konstrukcyjnych. Zadania te zostały zrealizowane przez zastosowanie tomografii rentgenowskiej i nowych algorytmów analizy i przetwarzania obrazów.

Opis

Słowa kluczowe

tomografia rentgenowska-rozprawy akademickie, przetwarzanie obrazów-techniki cyfrowe-rozprawy akademickie, mikroanaliza rentgenowska-rozprawy akademickie, materiały-deterioracja-rozprawy akademickie, materiały-badania-rozprawy akademickie

Cytowanie