Chat GPT – użycie sztucznej inteligencji do przygotowania zajęć językowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

"Artykuł jest omówieniem aspektów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem Chatu GPT przez nauczycieli języka angielskiego. Przedstawia różne sposoby wykorzystania Chatu w warsztacie nauczyciela na podstawie procesu przygotowania zajęć dla studentów uczelni technicznej. Autorki omawiają kwestie potencjalnych korzyści i wad użycia sztucznej inteligencji, poddając dyskusji kwestie etyczne związane z wykorzystaniem Chatu w edukacji. Dzielą się również praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi przygotowanie zadań, prezentując wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami i studentami w zakresie integracji sztucznej inteligencji w procesie nauki języka angielskiego."

Opis

Słowa kluczowe

Chat GPT, sztuczna inteligencja, przygotowanie zajęć, generowanie materiałów dydaktycznych, nowoczesne technologie, GPT chat, artificial intelligence, class preparation, generation teaching materials, modern technologies

Cytowanie

Biernat, D., Stefańska, A., Chat GPT – użycie sztucznej inteligencji do przygotowania zajęć językowych. W: V konferencja dydaktyczno-naukowa dla lektorów i nauczycieli języków obcych. Lektor High-Tech 2023, Gałaj M. (Red.), Budzińska K. (Red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, s. 7-20, ISBN 978-83-67934-20-6.