Wybrane aspekty zarządzania parkiem maszynowym z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy w swietle badań organizacji regionu łódzkiego.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono dokonaniu analizy wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego w zakresie wybranych, podstawowych wymagań prawnych BHP dotyczących postępowania z maszynami. Wspomnianą analizę przeprowadzono dzieląc próbę na grupy pod względem wielkości przedsiębiorstwa, jak również analizując stosunek do systemowego zarządzania organizacją.
This article presents an analysis of the results of tests carried out in enterprises in the Lodz region of selected basic health and safety legal requirements for dealing with machines. However, that analysis was performed by dividing the sample into groups by size of company, and in relation to enterprise management system.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 5, s.453-472