Rozważania o procesie poszukiwania tematu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Autor dzieli się z czytelnikiem przemyśleniami na temat procesu poszukiwania tematu wystąpienia, który ma zostać zaprezentowany w trakcie 12. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury oraz ukazać się drukiem w wydawnictwie pokonferencyjnym. Obszar poszukiwań sprowadza się do szeroko pojętych pojęć podróży i doświadczenia, co wiąże się z wiodącymi zagadnieniami podejmowanymi w trakcie Seminarium.
The author shares with the reader his thoughts on the process of searching for the topic of the speech to be presented at the 12th National Scientific Seminar of Architecture Students and to be published in the post-conference publication. The search area is reduced to the broadly understood notions of travel and experience, which is related to the leading issues raised during the Seminar.

Opis

Słowa kluczowe

podróż, doświadczenie, architektura, travel, experience, architecture

Cytowanie

Pabich M., Rozważania o procesie poszukiwania tematu. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 11-16, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.1.