Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Abstrakt

[...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania tych procesów. Uznano, że ten zasób wiadomości jest niezbędny do poprawnego obliczenia i zaprojektowania różnych typów wymienników ciepła i masy oraz opisu procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Poszczególne zagadnienia zilustrowano prostymi przykładami, do rozwiązania których wystarczy najczęściej kalkulator. Planowane jest wydanie zbioru zadań i przykładów opisujących bardziej złożone przypadki ruchu ciepła i ruchu masy.[...]

Opis

Dla studentów inżynierii i ochrony środowiska.
Seria : Podręczniki Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska.

Słowa kluczowe

inżynieria środowiska - podręczniki akademickie, termokinetyka - podręczniki akademickie, przenoszenie masy - podręczniki akademickie, wymiana ciepła, ruch masy, environmental engineering - academic textbooks, termokinetics - academic textbooks, mass transfer - academic textbooks, heat exchange, mass movement

Cytowanie

Zarzycki R., Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, ISBN 83-204-3083-6.