Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii precyzyjnego odlewania stopów magnezu o podwyższonych właściwościach w formach ceramicznych. Przedstawione wyniki badań dotyczą możliwości otrzymywania odlewów ze stopów magnezu o podwyższonych właściwościach mechanicznych i tribologicznych w technologii wytapianych modeli. Poprawę właściwości stopów magnezu uzyskano w wyniku opracowania składu chemicznego nowych stopów magnezu w oparciu o znormalizowane stopy AM60 i AZ91 oraz parametrów ich krystalizacji stosując intensywne studzenie form ceramicznych. W pracy przedstawiono wpływ dodatków chromu lub/i wanadu na mikrostrukturę, charakterystyczne krzywe ATD oraz właściwości mechaniczne oraz tribologiczne badanych stopów. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania innowacyjnej technologii nanoszenia inhibitorów na wewnętrzne ściany formy ceramicznej, których zastosowanie pozwoliło na wykonanie odlewów pozbawionych wad powierzchniowych (...).
The monograph, based on the author’s original research and ideas, is his contribution to the discipline of Mechanical Engineering. The monograph presents selected aspects of the precision casting technology applied for magnesium alloys with elevated mechanical and tribological properties made in ceramic moulds. The discussed test results concern the possibility of obtaining casts from magnesium alloys with elevated properties in the investment casting technology. An improvement of the magnesium alloy properties was achieved through modification of the chemical composition of normalized alloys AM60 and AZ91 as well as elaboration and application of the technology of intensive cooling of the ceramic moulds. The study demonstrates the effect of chromium and/or vanadium additions on the microstructure, characteristic ATD curves as well as mechanical and tribological properties of the examined alloys. Additionally, the paper presents the test results referring to the elaboration of a technology of preparing ceramic moulds with inhibitors, the application of which made it possible to produce casts without surface defects (...).

Opis

Słowa kluczowe

magnez, stopy magnezu, odlewnictwo, odlewanie stopów magnezu, magnesium, magnesium alloys, molding, casting of magnesium alloys

Cytowanie

Rapiejko C., Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN 978-83-7283-876-6.