Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium istniał podręcznik uwzględniający powyższe specyficzne cechy. Ponadto, istniejące podręczniki z tej dziedziny są przeznaczone na ogół dla studentów chemii. W przypadku studentów inżynierii procesowej i inżynierii środowiska program nauczania chemii jest ograniczony do praktycznie ważnych zagadnień. W celu ułatwienia studentom tych specjalności przygotowania i wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, w 1996 roku napisaliśmy podręcznik, którego nakład został już dawno wyczerpany. Wydawało nam się więc celowe wznowienie wydania podręcznika, w którym - przy współpracy Pani dr inż. Elwiry Tomczak i Pani mgr inż. Urszuli Cywińskiej - dokonaliśmy pewnych zmian i usunęliśmy błędy wcześniej popełnione. Analogicznie jak w pierwszym wydaniu staraliśmy się przedstawić zagadnienia krótko i jasno, ograniczając opis do minimum niezbędnego do zrozumienia podstaw teoretycznych i zasad wykonania ćwiczenia. Jednocześnie lV miejscach, w których wydawało się nam to wskazane, podaliśmy odpowiednie wyjaśnienia i przykłady obliczeń, co naszym zdaniem powinno ułatwić studentom przyswojenie materiału i opracowanie wyników ćwiczenia bez konieczności posługiwania się dodatkowymi podręcznikami. O tym czy nasza koncepcja i dokonane poprawki są słuszne, zadecyduje Czytelnik.

Opis

Autorzy poszczególnych rozdziałów : Perkowski, Jan - 2, 7, 8, 9, 14 ; Świątkowski, Witold - 12, 13 i redakcja ogólna ; Tilk, Stefan - 3, 4, 5, 6, 10, 11,14 ; Cywińska, Urszula i Tomczak, Elwira - współpraca przy opracowaniu II wydania
Skrypt dla Szkół Wyższych - Politechnika Łódzka
Red. nauk. Wydz. : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

chemia fizyczna, termochemia, kinetyka chemiczna, potencjometria, przewodnictwo elektryczne roztworów, physical chemistry, thermochemistry, chemical kinetics, potentiometry, electrical conductivity of solutions

Cytowanie

Świątkowski W., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-166-1.