Degradacja jakości powietrza w dużych miastach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza - miasta, imisja zanieczyszczeń powietrza, zarządzanie jakością powietrza w miastach, air quality, air pollution - cities, immission of air pollutants, air quality management in cities

Cytowanie

Skrzypski J., Degradacja jakości powietrza w dużych miastach. W: Zarządzanie energią w miastach, Zarzycki R. (red), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 77-101, ISBN 83-86492-26-0.