Możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez realizację strategii co-brandingu.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę co-brandingu jako formy współdziałania przedsiębiorstw, mającej na celu rozwój poprzez stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej marki lub wprowadzenie na rynek produktu sygnowanego przez dwie marki partnerskie. Co-branding daje możliwość rozwoju przedsiębiorstw poprzez realizację strategii ekspansji w ramach rozwoju produktu i rynku. Wyniki badań empirycznych – przeprowadzonych wśród 1000 respondentów z województwa łódzkiego – potwierdzają, iż zastosowanie strategii co-brandingu wpływa pozytywnie na zachowania konsumentów.
In the paper, the issue of co-branding which is a form of cooperation between companies is presented. Co-branding allows creation of new product and new brand or introduction of new product signed by two partner brands. Co-branding offers the opportunity of the company development through implementation of the strategy of expansion by product and market development. The results of empirical research conducted among 1000 respondents from Lodz region confirmed that the application of co-branding strategy has a positive effect on buyers behaviours

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 7, s.47-52