Konserwujące działanie kemabenu i olejku geraniowego w kosmetykach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Celem badań było sprawdzenie efektywności działania konserwantu chemicznego - kemabenu i naturalnego - olejku geraniowego na drobnoustroje oraz określenie ich skutecznego stężenia w kosmetykach. Do badań zastosowano toniki zawierające odpowiednie stężenia kemabenu i olejku geraniowego. Jako hodowle testowe stosowano mikroorganizmy wyizolowane z wyrobów kosmetycznych: bakterie gramdodatnie Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus i bakterie gramujemne: Pseudomonas fluorescen i Escherichia coli. Kemaben w stężeniu 0.5% powodował 100% redukcję liczby mikroorganizmów po 4 godzinach przechowywania kosmetyku. Natomiast w toniku zawierającym 0.5% olejku geraniowego zaobserwowano brak obecności bakterii S epidermidis, S aureus i E. coli z wyjątkiem P. fluorescens dopiero po 5 dniach przechowywania.
The aim of this study was to check the action of the chemical preservative - kemaben and the natura) preservative - geranium oil against microorganisms and to examine their an effective concentration in cosmetic preparations. Toners including proper concentrations of kemaben and geranium oil were used. As test cultures were used the Gram - positive bacteria Staph.y lococcus epidermidis, Staphylococcus aureus and the Gram - negative bacteria Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli. The preservative - kemaben at the concentration of 0,5% induced 100% reduction of the amount of microorganisms after four hours of storage. It wasn' t found the presence of any bacteria, with the exception of P. fluorescens, in toner including 0,5% geranium oil after five days of storage.

Opis

Słowa kluczowe

konserwanty w kosmetykach, kemaben - konserwant chemiczny, olejek geraniowy - konserwant naturalny, bakteria gramdodatnie, bakteria gramujemne, preservatives in cosmetics, kemaben - chemical preservative, geranium oil - a natural preservative, gram positive bacteria, gram negative bacteria

Cytowanie

Wieczorkiewicz-Górnik M., Kusewicz D., Sikora M., Konserwujące działanie kemabenu i olejku geraniowego w kosmetykach. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 326-329, ISBN 83-919038-2-6.