60 lat geodezji, kartografii i geometrii wykreślnej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł w ujęciu chronologicznym dokumentuje 60 lat nieprzerwanej działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej Katedry Geodezji na Politechnice Łódzkiej. Obejmuje historię jej powstania oraz najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia, a także rozwój naukowy pracowników.
An article in the chronological order documented 60 years of continuous activity of the organizational, teaching and research Department of Geodesy at the Technical University of Lodz. It covers the history of its creation and the most important achievements and events, as well as the development of scientific workers.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2011 z.63 s.27-44 sum.