E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Nowe technologie i wymagania społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. W związku z tym przyjęto, że celem prezentowanego artykułu będzie przedstawienie zestawu nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że przedsiębiorstwa posiadają świadomość istoty swojego rozwoju i w wyniku ewolucji technologicznej wykorzystują w procesie uczenia się nowoczesne, zdalne metody nauczania tj. b-learning, e-learning, mobile learning oraz wspomaganie tradycyjnych szkoleń.
New technologies and the requirements of the information society have contributed to the modern methods of acquisition and development of managerial competencies through remote education. Therefore, it was assumed that the purpose of the present article is to present a set of new methods of acquisition and development of managerial skills with remote education is a method of teaching learning process in conditions where participants are remote from one another, and use to provide information in addition to traditional forms of communication the audio-visual technology.

Opis

Słowa kluczowe

zdalne nauczanie, rozwój kompetencji menedżerskich, M-learning, E-learning, Manager competencies development, Mobile learning

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.49 s.129-138 sum.