Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Prezentowany skrypt stanowi materiał uzupełniający do podstawowego kursu wytrzymałości materiałów dla inżynierów i studentów studiów magisterskich wydziałów technicznych. Zasadniczym celem jest omówienie głównych, wybranych zagadnień mechaniki i wytrzymałości materiałów ortotropowych i kompozytowych, które mogą być następnie wykorzystane w programach metody elementów skończonych. Skrypt ten może umożliwić lepsze „zrozumienie” nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, jakimi są kompozyty i zachęcić do dalszego samodzielnego studiowania wiedzy na ten temat. Powyższe względy zadecydowały o wprowadzeniu zapisu co najwyżej macierzowego [...].

Opis

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów magisterskich wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych, doktorantów i pracowników naukowych.

Słowa kluczowe

naprężenia, odkształcenia, wytrzymałość, materiały izotropowe, płytowe konstrukcje kompozytowe

Cytowanie

Kołakowski Z., Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-262-7.