Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku?

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Library of the Lodz University of Technology
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Życie w wielu aspektach uzyskuje w ostatnim czasie wirtualny wymiar: banki, sklepy,kształcenie, dane osobowe, a w ostatnich 10 latach również biblioteki w postaci kolekcji cyfrowych umieszczanych w Internecie. Wirtualizacja, wydawałoby się najbardziej rzeczywistych obszarów – bibliotek – jest niewątpliwie tylko kwestią czasu. Mało tego – potrafimy ją już sobie wyobrazić! Jakie argumenty będą wykorzystane w celu uzasadnienia jakościowej zmiany funkcjonowania bibliotek? W jakim kierunku mogą pójść zmiany i jak szybko będą postępowały? Wreszcie, czy są to przeobrażenia oczekiwane przez Użytkowników bibliotek i samych bibliotekarzy?Spróbujmy zastanowić się nad procesami, które nas czekają. Rozważania będą oparte o porównanie rzeczywistych statystyk wykorzystania źródeł tradycyjnych i elektronicznych. Analizie zostaną poddane także wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród polskich bibliotek naukowych, dotyczącego zachodzących zmian jakościowych i stanu ich zaawansowania.
Life is getting a virtual dimension in many aspects: banks, shops, learning, personal details, and yes (!), within the last 10 years also libraries in the form of digital collection placed on the Internet. Virtualisation of the most traditional fields – libraries – is without question only the matter of time. Moreover, we are able to imagine that! Which arguments will be used in order to give the reasons to the qualitative change of the libraries functioning? In which direction changes may come and how quickly will proceed? Finally, whether these transformations are wanted by the users of libraries and by librarians themselves? Let’s try to think about and consider the processes, which await us. Our considerations will be based on the comparison of real statistics of both traditional and electronic resources usage. The results of survey, carried out in Polish academic libraries, which concern the qualitative changes, will be analyzed, too.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Biblioteka w kryzysie czy kryzys w Bibliotece? : IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne., Łódź 2010, s.167-185, sum.