Wykorzystanie wspomagania komputerowego podczas tworzenia map akustycznych.

Brak miniatury

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W referacie przedstawiono problem hałasu komunikacyjnego i sporządzania map akustycznych. Aglomeracje miejskie są szczególnie zagrożone wzrastającym poziomem hałasu komunikacyjnego. Wykonane zgodnie z zaleceniami UE mapy akustyczne miast są istotnym wskaźnikiem określającym stopień zagrożenia hałasem. Celem referatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do tworzenia strategicznych map hałasu.
The paper presents the problem of traffic noise and creation of acoustic maps. The urban agglomerations are particularly affected by increasing level of traffic noise. The acoustic maps of cities, prepared in accordance with EU recommendations, are an important indicator of the level of noise pollution. The aim of this paper is to present the possibility of using of specialized software to create strategic noise maps.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Mechanik 2014 nr 7 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.295-305, sum.