Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Komitet redakcyjny : Skrzypski Jerzy Ledakowicz Stanisław Tarkowski Stanisław
Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Słowa kluczowe

zarządzanie środowiskiem, planowanie gospodarki odpadami, zarządzanie gospodarką odpadami, programy ochrony środowiska, environmental management, waste management planning, waste management management, environmental protection programs

Cytowanie