Momenty bezwładności, równanie krętu i energia kinetyczna ciała sztywnego w układzie parasola.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Praca wprowadza momenty bezwładności ciała sztywnego dla układu parasola związanego z dowolną osią oraz z osią chwilowego obrotu ciała w ruchu kulistym. Dla układu parasola związanego z chwilową osią obrotu wyznaczono równanie krętu oraz wartość energii kinetycznej ciała. Wykorzystano zapis w postaci multiiloczynów wektorów oraz macierzowy, z użyciem diad iloczynów skalarnych i wektorowych.
This paper introduces mass moments of inertia of a rigid body for an umbrella system bound to any axis and subsequently for an umbrella system bound to the axis of momentary rotation of a body in spherical motion. For an umbrella system bound to the axis of momentary rotation an equation of angular momentum and a formula for the kinetic energy of the body are derived. Two notations are used: multiproducts of vectors and matrices (using dyads of scalar and vector products).

Opis

Słowa kluczowe

ruch kulisty, moment bezwładności, równanie krętu, diada, energia kinetyczna, układ parasola

Cytowanie

Mechanik 2012 nr 7 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[807-814]