On a certain nonlinear model of thin periodic plates

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The object under consideration are thin plates, which structure is periodic in planes parallel to the midplane. Plates of this kind consist of many small, repetitive elements, called periodicity cells, that can be treated as thin plates. The microstructure size is characterized by the diameter of the cell, which is called the microstructure parameter l. It is assumed that mechanical properties (bending and membrane stiffness tensors' components) of such plates are periodic, highly-oscillating, non-continuous functions. The main aim is to propose a mathematical model describing moderately large static deflections problem of considered plates, which is based on the tolerance modelling technique. A calculational example for a specific problem is included. The results are compared with results obtained within the linear model and with Finite Element Method.
Rozważane są cienkie płyty o strukturze periodycznej w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny środkowej. Płyty tego rodzaju składają się z wielu małych, powtarzalnych elementów, zwanych komórkami periodyczności, z których każda może być traktowana jak cienka płyta. Wielkość mikrostruktury jest charakteryzowana poprzez średnice (największy liniowy wymiar) komórki. Wymiar ten jest nazywany parametrem mikrostruktury i oznaczany przez /. Przyjęto, że własności mechaniczne płyty, reprezentowane przez składowe tensorów sztywności płytowych i tarczowych, są periodycznymi, nieciągłymi, silnie oscylującymi funkcjami. Głównym celem opracowania jest zaproponowanie matematycznego modelu opisującego zagadnienie umiarkowanie dużych ugięć rozważanych płyt, opartego na tzw. technice modelowania tolerancyjnego. Praca zawiera przykład obliczeniowy dla pewnego przypadku szczególnego. Dokonano porównania wyników uzyskanych w ramach proponowanego modelu nieliniowego, modelu liniowego oraz Metody Elementów Skończonych.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2012 z.64 s.49-59 streszcz.