Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej.

Brak miniatury

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy charakterystyczne. Prostsze z rozwiązań polega na systematycznym ruchu wzbudników wzdłuż tworzącej walca, przypominającym ruch windy, a w bardziej zawaansowanym podejściu algorytm wyszukuje miejsca na powierzchni walca, których temperatura najbardziej odbiega od wartości zadanej i tam kierowane są wzbudniki. Oba rozwiązania zostały przeanalizowane z wykorzystanie formalnego opisu, symulacji komputerowych oraz na drodze eksperymentalnej.
In the paper some problems of induction heating of a rotating cylinder using moving inductors have been presented. Two algorithms applied for inductors' movement control were proposed and their features were discussed. The simple approach assumes a systematic movement of inductors, resembling lift movement, while the more advanced one searches these places of cylindrical surface whose temperature differs significantly from the reference value. Both solutions were analyzed using forma! description, computer simulations and experimental set-up.

Opis

III Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015

Słowa kluczowe

movement algorithm, induction heating, rotating cylinder, algorytm ruchu, indukcyjne ogrzewanie, cylinder obrotowy

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 51-62