Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym polu powierzchni przekroju poprzecznego. Wyniki analizy (wpływ ilości komór na stateczność i nośność) przedstawiono w postaci wykresów. Wykazano duży wzrost odporności słupów o dużej liczbie komór na wyboczenia lokalne.
In the paper the analysis of local and global stability and ultimate load of uniformly compressed multi-cell isotropic columns is carried out. The columns considered are of constant cross-section with square shape of the cells. The results of the analysis including the influence of the number of cells on the stability and the ultimate load are presented in the figures. The significant increase of the resistance to Iocal buckling has been noticed for columns with higher number of cells.

Opis

Słowa kluczowe

stateczność, nośność graniczna, cienkościenne słupy wieloobwodowe, słupy izotropowe, stability, ultimate load-bearing capacity, thin-walled multi-circuit columns, isotropic columns

Cytowanie

Królak M., Grądzki R., Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 235-242, ISBN 83-914019-2-8.