Strategia marki - analiza rynku odzieży sportowej na jednolitym rynku europejskim

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Produkcja odzieży sportowej jest jedną z sił napędowych rozwoju tekstyliów tzw. inteligentnych, i właśnie z tego powodu może stać się jednym z nowoczesnych produktów eksportowych pozwalających na konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. W tym właśnie kontekście szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i wyrobów specjalnych typu high-tech. Rynek ten jest rynkiem "ewolucyjnym". Bardzo często, prowadząc różnego rodzaju badania nad nowymi włóknami o unikatowych właściwościach, ma się na uwadze ich przyszłe wykorzystanie jako odzieży sportowej. Wiele użytych technologii należy do najbardziej zaawansowanych na rynku. Rynek odzieży sportowej stwarza ogromne możliwości, ale jednocześnie wymaga ciągłego rozwoju, badań, nieustannej pracy nad doskonaleniem produktu oraz prawidłowo stosowanych narzędzi marketingowych. Ważne jest również znalezienie nisz rynkowych i zaistnienie w nich. Celem projektu jest analiza rynku odzieżowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku odzieży sportowej w Polsce w świetle wymagań stawianych przez Jednolity Rynek Europejski. Istotna jest przede wszystkim analiza i ocena strategii marki, stosowanej przez firmy w Polsce, z punktu widzenia ich skuteczności dla przedsiębiorstw oraz możliwości i umiejętności dostosowania działań polskich przedsiębiorców do uwarunkowań i funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Analizie poddany został niezwykle wąski segment. Starano się poddać go obserwacji w możliwie wielu aspektach. Dlatego też praca nabrała charakteru interdyscyplinarnego, łącząc w sobie elementy włókiennictwa, ekonomii, zarządzania i marketingu, prawa, jak również elementy analizy statystycznej.
Integration with European Union is connected with the necessity to adjust Polish light industry to functioning on common market, which requires mostly enhancing competitiveness of products. So far, the results of restructuring process have been inadequate for stable function of the sector. It is necessary to introduce a strategy which will show the right path of preparing and enterprises to compete on Single European Market. The aim of the article is to see whether Polish sportswear producers carry out a successful brand strategy and other marketing actions in order to compete on Single European Market. To do so, empirical studies using questionnaires were carried out among Polish sportswear producers. Thanks to this paper it is possible to specify the direction of future changes and actions, for clothing industry to have a chance for rebuilding and taking a strong position both in Poland an abroad. Another aim is to increase awareness among businessmen that a strong brand is the most precious company`s asset and it should be placed on top of the list, dominating in managing a company.

Opis

Słowa kluczowe

odzież sportowa, odzież ochronna, strategia marki, marka, rynek europejski, sportswear, protective clothing, strategy of brand, brand, European market

Cytowanie

Malinowska-Olszowy M., Strategia marki - analiza rynku odzieży sportowej na jednolitym rynku europejskim. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 107-117, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.107-117.