Technologia i własności dzianin wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opracowano nową technologię rządkowych dzianin lewoprawych wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych. Innowacyjność polega na zastąpieniu tradycyjnego surowca jakim zasilane są maszyny dziewiarskie - przędzy - surowcem dotąd nie stosowanym, a mianowicie niedoprzędem. Wyznaczono współzależności między parametrami technologicznymi a strukturą nowej grupy dzianin. W oparciu o model geometryczny strefy dziania, w której zachodzi rozciąg niedoprzędu, przeanalizowano wpływ parametrów nastawczych strefy dziania na przebieg procesu technologicznego oraz własności wytworzonych dzianin. Przeprowadzono analizę porównawczą własności strukturalnych i użytkowych wariantów dzianin nowych z ich tradycyjnymi odpowiednikami.
The new technology of jersey weft-knitted fabrics manufactured from intermediate spinning products was elaborated. Innovation of this technology consist in substituting a traditional raw material feeding knitting machines - yam - for raw materiał which hadn't been used before, namely roving. The constructions solutions of drawing apparatus, concordant with opentop machines, enabling, aim at decrease of linear density, slimming of fibre assembly before a knitting zone was undertaking. Correlation between technological parameters and structure of new knitted fabrics' group was appointed. Based on elaborated geometrical knitting process model, where drawing of roving occurs, the effect of knitting zone setting parameters on technological process and knitting fabrics properties was analyzed. The comparative analysis of structural and end-use properties of new kind of knitted fabrics and their traditional analogs was conducted.

Opis

Słowa kluczowe

dzianina rządkowa, półprodukt przędzalniczy, niedoprzęd, przędza, analiza porównawcza, własności strukturalne dzianin, weft-knitted fabric, intermediate, spinning product, namely roving, yarn, comparative analysis, structural properties of knitted fabrics

Cytowanie

Śledzińska K., Technologia i własności dzianin wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 73-90, ISSN 0076-0331, doi:10.34658/tex.2008.64.73-90.