Determinanty warunkujące finansowanie sektora SMP w województwie łódzkim.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

W prezentowanej pracy zwrócono szczególną uwagę na czynniki warunkujące funkcjonowanie sektora MSP w województwie łódzkim. Przedstawiono dominujące bariery w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, jak również zewnętrzne źródła finansowania ich działalności. Zbadano wpływ wybranych charakterystyk przedsiębiorstw z sektora MSP województwa łódzkiego na korzystanie z funduszy strukturalnych.
In this work particular attention was devoted to the factors influencing the functioning of the SME sector in Lodz province. The dominant barriers to the operation of these companies were presented, as well as external sources of financing their activities. The influence of the characteristics of chosen enterprises from the SME sector in the Lodz province on the use of structural funds was investigated.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 5, s.249-265