Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Przedmiotem badań były szczepy termofilne grzyba Humicola lanuginosa i bakterii rodzaju Bacillus, wyizolowane ze środowisk naturalnych. Mikroflora ta czynnie uczestniczy w biodegradacji folii PE modyfikowanej skrobią. Po 4 miesiącach ich rozwoju środowisko opanowują bakterie przetrwalnikujące, głównie Bacillus stearothermophilus. Ocenę stopnia biodegradacji kompozytu polimerowego dokonano na podstawie analizy obrazu w mikroskopie świetlnym i widma w podczerwieni. Stwierdzono ubytki skrobi i obfity rozwój mikroflory na powierzchni materiału. Nie wykazano zmian w strukturze polietylenu.
Humicola lanuginosa moulds and Bacillus bacteria from environments were investigated. Found that this microflora active biodegradated polyethylene films (PE) modified with starch. After 4 months spore forming bacteria, mainly Bacillus stearothermophilus dominated. The level of biodegradation was estimated by microscopic observations and FTIR method. The loss of starch and large growth of microorganisms on the surface of materiał was observed. Any changes of structure PE wasn't found.

Opis

Słowa kluczowe

materiały polimerowe, biodegradacja kompozytów polimerowych, drobnoustroje termofilne, skrobia - modyfikacje, polymer materials, biodegradation of polymer composites, thermophilic microorganisms, starch - modifications

Cytowanie

Żakowska Z., Stobińska H., Janda K., Kuberski S., Goździecki T., Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 102-107, ISBN 83-919038-2-6.