The mathematical models of compensated electronic current and voltage transducers

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Electronic current and voltage transducers with magnetic flux compensation in magnetic core have been described in the paper. The models of electronic transducers have been taken into consideration to explain reasons for the limitation of working passband of electronic transducers. Finally, applications of the models were discussed.
W artykule przedstawiono elektroniczne przekładniki prądowe i napięciowe z kompensacją strumienia magnetycznego w rdzeniu. Następnie opisano modele matematyczne tych przekładników, które pozwoliły wyjaśnić przyczyny ograniczenia częstotliwościowego pasma pracy elektronicznych przekładników. Natomiast zastosowania tych modeli omówiono na końcu.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.119 s.45-50 streszcz.