Wpływ efektu stycznia na wig20

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz – w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Opis

Słowa kluczowe

Giełda Papierów Wartościowych, WIG20, Finanse behawioralne, Stopy zwrotu, Stock exchange, behavioral finance, rate of return

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 87-96