Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”

dc.contributor.authorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.authorMarjański, Jacek
dc.contributor.authorNiciejewska, Marta
dc.date.accessioned2021-06-30T11:19:59Z
dc.date.available2021-06-30T11:19:59Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractPracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.pl_PL
dc.description.abstractEmployees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their im pact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.en_EN
dc.identifier.citationLewandowski, J., Marjański, J., & Niciejewska, M. (2019). Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 81-90. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90
dc.identifier.doi10.34658/oiz.2019.73.81-90
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3712
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 81-90
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Tom 73, Nr 1228, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISSN 0137-2599.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.subjectzagrożeniepl_PL
dc.subjectmedycynapl_PL
dc.subjectidentyfikacjapl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo pracpl_PL
dc.subjectbadaniapl_PL
dc.subjectthreaten_EN
dc.subjectmedicineen_EN
dc.subjectidentificationen_EN
dc.subjectwork safetyen_EN
dc.subjectresearchen_EN
dc.titleIdentyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”pl_PL
dc.title.alternativeIdentification of professional hazards at work of a doctor with special determination of hazards "new and emerging"en_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
6_Identyf_zagroz_Lewandowski_2019.pdf
Rozmiar:
365.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: