Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Library of Cracow University of Technology
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Abstrakt

In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source of high-quality information is increasingly reduced. Paradoxically, libraries contribute to this phenomenon by popularizing „open access” initiatives, which, for some, are more or less the same as „open Internet”. In such conditions, to maintain its relevance and role in the university, library must undertake new tasks, which often have little in common with the traditional function of academic library. These activities have yet to demonstrate that the organizational environment of library and competence of library staff allow them to undertake many functions and tasks vital to the parent university. In the text, new functions and tasks carried out by the library of the Technical University of Lodz are presented, with particular regard to the role in the project of electronic learning platform. Within the framework of this project, the library is the main coordinator as well as the provider of a number of new services, for the realization of which an alternative was the establishment of an independent, new unit within the university.
W czasach, gdy większość użytkowników biblioteki akademickiej – nie tyko studentów, ale niestety także pracowników naukowych – jest coraz częściej usatysfakcjonowana informacjami, które może wyszukać w otwartym internecie, rola biblioteki jako źródła informacji o wysokiej jakości jest coraz bardziej pomniejszana. Paradoksalnie do zjawiska tego przyczynia się także popularyzacja przez same biblioteki źródeł informacji typu Open Access. W takich warunkach, aby utrzymać swoje znaczenie i rolę w uczelni, biblioteki muszą podejmować się nowych zadań, które często mają niewiele wspólnego z tradycyjną funkcją biblioteki akademickiej. Zadania te mają jednak na celu wykazanie, że warunki organizacyjne oraz kompetencje pracowników bibliotek pozwalają im na realizację wielu funkcji o charakterze centralnym i istotnym dla macierzystej uczelni. W artykule zostaną przedstawione nowe funkcje i zadania realizowane przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w projekcie uczelnianej, elektronicznej platformy dydaktycznej. W ramach tego projektu Biblioteka PŁ jest koordynatorem oraz realizatorem wielu nowych usług, dla których realizacji alternatywą było powołanie niezależnej, nowej jednostki w ramach uczelni.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

http://eprints.rclis.org/17377/
http://hdl.handle.net/10760/17377
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=219717
Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków, Zakopane, 15-17 czerwca 2011, s.258-269 sum.