Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału rdzenia - jego modułu odkształcenia postaciowego - na wybór modelu płyty dla rozwiązania zagadnienia stateczności oraz na poziom obciążenia krytycznego płyty. Zamieszczono i omówiono wyniki rozwiązania analitycznego i rozwiązania numerycznego metodą elementów skończonych.
This work gives the solution for the stability of a simple supported axially loaded trapezoidal sandwich plate. The characteristic influence of a shear modulus of elasticity of the core, as well as the model selection on the buckling load was studied. The results for analytical and FEM solutions are given.

Opis

Słowa kluczowe

stateczność, płyta trójwarstwowa, kompozyty laminowane, metoda elementów skończonych, MES, stability, three-layer plate, laminated composites, finite element method, FEM

Cytowanie

Mania R., Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s.283-290, ISBN 83-914019-2-8.