Biblioteki Akademickie – trendy i wyzwania ery informacji elektronicznej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Видавництво Львівської політехніки

Abstrakt

New trends in the modernization of libraries of higher education institutes in the period of development scientific and social communication were considered. It was stressed on the role and importance of libraries in the promotion and using the new sources of information and innovative technologies to quality customer service.
Розглянуто нові тенденції модернізації бібліотек вищих навчальних закладів в епоху розвитку наукової та соціальної комунікації. Наголошено на ролі і значенні бібліотеки у популяризації і використанні нових джерел інформації та інноваційних технологій з метою якісного обслуговування користувачів.

Opis

Słowa kluczowe

бібліотека, інноваційні технології, digitization, innovative technology, library, Web 2.0, дигіталізація, open access, Google

Cytowanie

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10191
Третя науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», 29 вересня 2011 р, Львів, Україна