Analiza numeryczna powstawania lokalnych koncentracji naprężeń w badaniu obciążenia wewnętrznego w łożyskach tocznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej powstawania lokalnych koncentracji naprężeń elementów tocznych w warunkach pracy. Obliczenia przeprowadzono dla elementów wykonanych z materiału idealnie sprężystego oraz z materiału sprężystoplastycznego z kinematycznym wzmocnieniem liniowym. W pracy zaprezentowano modelowanie strefy styku. Obliczenia wykonano, stosując MES, profesjonalny pakiet ANSYS.
The paper presents the results of the numerical analysis of the local concentrations of stresses of rolling elements in working condition and process of modelling of the contact zone. Calculations were done for the elements made of the elastic-ideally plastic material and the elastic-plastic material with kinematic linear reinforcement using MES, professional package ANSYS.

Opis

Słowa kluczowe

contact stress, rolling bears, contact of the rolling, naprężenia kontaktowe, łożyska toczne, styk części tocznych, analiza numeryczna, elementy toczne, materiał sprężystoplastyczny, strefa styku

Cytowanie

Mechanik nr 7, 2014, str. 93-100
Artykuł pochodzi z XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 12-16 maja 2014 r