Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii

dc.contributor.authorMokrosińska, Katarzyna
dc.contributor.authorBłaszczyk, Ilona
dc.date.accessioned2015-06-03T11:18:13Z
dc.date.available2015-06-03T11:18:13Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractSystem HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ciągu temat wywołujący wiele kontrowersji, szczególnie w małych przedsiębiorstwach. Do takich przedsiębiorstw zaliczane są zakłady branży gastronomicznej, które poddano badaniom celem oceny stopnia zaawansowania we wdrażanie systemu HACCP oraz poznania korzyści i trudności towarzyszących temu procesowi. Dodatkową przyczyną wyboru tego typu zakładów do badań był fakt, iż korzystanie z usług gastronomicznych systematycznie rośnie, co pociąga za sobą wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa serwowanych przez gastronomię potraw. Opisane poniżej badania przeprowadzono w losowo wybranych zakładach gastronomicznych w Łodzi i Pabianicach. Są one kontynuacją badań realizowanych od kilku lat przez Zespół Zarządzania Jakością w różnych sektorach przemysłu spożywczego.pl_PL
dc.description.abstractImplementation of the HACCP system is, already for over 5 years, a legal requirement in Poland for all establishments producing and / or putting food on the market, including catering establishments. Despite the increasing experience in this matter, there is still much controversy about this, especially among small businesses. These companies which are classified as such are also catering industry establishments, which were investigated (presentation of results in this article) to determine the degree of progress in implementing the HACCP system and to determine what advantages and disadvantages are associated with this process. An additional reason for selecting such catering companies for testing was the fact that the use of catering services is growing steadily, which is followed with increased risk for the health safety of food served in these companies. The study described below was conducted in randomly selected catering establishments in Pabianice and Lodz. They are the continuation of research carried out for several years by the Quality Management Team Technical University in varjous sectors of the food industry.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2009 z.45 s.141-154 sum.
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.other0000026705
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1064
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/490
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleZarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii
dc.title.alternativeManagement of food safety in catering
dc.typeArtykuł

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Zarzadzanie_bezpieczenstwem_zywnosci_Mokrosinska_2009.pdf
Rozmiar:
397.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format