Wytrzymałość materiałów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Abstrakt

Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie wyższych uczelni technicznych. Autorzy w sposób bardzo przystępny omawiają m.in. takie tematy jak: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, analizę naprężeń i odkształceń, skręcanie prętów, linie ugięcia belek, metody energetyczne, zginanie płyt cienkich, naprężenia błonowe, zmęczenie materiałów. Na szczególne podkreślenie zasługuje interpretacja fizyczna i bardzo dobrze dobrany zestaw przykładów, który znacznie ułatwi studentom przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku.

Opis

Słowa kluczowe

wytrzymałość materiałów, linie ugięcia belek, metody energetyczne, naprężenia błonowe, zmęczenie materiałów, durability of materials, beam deflection lines, energy methods, membrane tension, material fatigue

Cytowanie

Niezgodziński Michał E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ISBN 83-01-12484-9.